Asal Mula Perkembangan Analisis Ekonomi Makro

Asal Mula Perkembangan Analisis Ekonomi Makro

  1. Perkembangan Teori Ekonomi Makro.

Di tahun 1929-1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat dari tenaga kerjadi Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran ekonomi yang serius itu meluas keseluruh dunia, ke negara-negara industri lain maupun ke negara-negara miskin. Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran kepada ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak akan dapat langsung berdampak dengan sendirinya secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi inggris yang terkemuka pada masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, menulis sebuah buku yang ini dipakai dalam acuan proses pemberlajaran   yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori ekonomimakro modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul: The General Theory ofEmployment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936.

  1. Pandangan Utama Teori Keynes.

Secara garis besarnya pandangan dalam buku Keynes dapat dibedakan kepada dua aspek. Di satu pihak buku tersebut mengemukakan beberapa kritik ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik mengenai faktor  faktor dimana hal tersebut yang saat ini sangat menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian suatu negara. Di pihak lain buku tersebut menerangkan pula faktor utama yang akan menentukan prestasti kegiatan ekonomi suatu negara. Keynes

sumber :
https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/projec2014/seva-mobil-bekas/