Sarana Hubungan Internasional

 Sarana Hubungan Internasional

PerikananPerkebunan

 Sarana Hubungan Internasional Diplomasi seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara dan bangsa lain.       Fungsi dasar Diplomat ada 3 yaitu : Sebagai lambang, prestise Negara pengirim Sebagai wakil yuridis yang sah dari Negara pengirim Sebagai perwakilan diplomatic suatu Negara di Negara lain. :                         – perunding (negotiation)                         –

Pengertian Sarcoma Payudara

Perkebunan

Pengertian Sarcoma Payudara Sarcoma payudara adalah salah satu tumor ganas yang terdapat pada payudara. Keganasan yang ditimbulkannya sangat jarang meliputi kurang dari 1% dari seluruh keganasan yang terdapat pada payudara. Sarcoma payudara  terbatas pada tumor yang berasal dari bagian mesenkim yang menyokong stroma interlobular. B.     Gejala Sarcoma Payudara Sacoma payudara memberikan gejala berupa massa yang meliputi hampir

Budidaya Kacang Tanah

Budidaya Kacang Tanah

Perkebunan

Budidaya Kacang Tanah Tanaman yang cocok di tanam di daerah yang memiliki curah hujan sedang ini memiliki usia 90 hari atau sembilan bulan setelah tanam. Permintaan yang cukup tinggi serta harga yang terus naik membuat kacang tanah menjadi salah satu tanaman yang paling sering di tanam setelah padi, jagung, dan kedelai. Waktu tanam yang cocok

Antraknose Penyebab

Perkebunan

Antraknose Penyebab : cendawan Colletotrichum lagenarium Pass. Gejala: bercak-bercak coklat pada daun. Bentuk bercak agak bulat atau bersudut-sudut dan menyebabkan daun mati; gejala bercak dapat meluas ke batang, tangkai dan buah. Bila udara lembab, di tengah bercak terbentuk massa spora berwarna merah jambu. Pengendalian : Pemberian Natural GLIO sebelum tanam. Bercak daun bersudut Penyebab : cendawan Pseudomonas

 Masa Khalifah Umar bin Khaththab

 Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)

Perkebunan

 Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)     Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh lbnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang

Teknologi Menurut Para Ahli

Teknologi Menurut Para Ahli

Perkebunan

Nana Syaodih S. menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Terkait dengan teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem

Klasifikasi ‘Ulumul Qur’an Dan Macam-macamnya

Klasifikasi ‘Ulumul Qur’an Dan Macam-macamnya

Perkebunan

Klasifikasi ‘Ulumul Qur’an Dan Macam-macamnya Berdasarkan sumbernya ‘Ulumul Qur’an terbagi menjadi dua, yakni : Yang berkaitan dengan riwayat  semata seperti macam-macam qira’ah, tempat-tempat ayat Al-Qur’an, waktu turunnya dan sebab-sebab turunnya. Hal-hal tersebut termasuk dalam kategori Ilmu riwayah. Yang berkaitan dengan dirayat (penalaran, penelitian, hasil kajian), seperti mengetahui lafadhgharib, makna-makna yang berkenaan dengan hukum dan lainnya. Hal-hal tersebut tercakup dalam Ilmu dirayah.

Cara Menanam Buah Mangga

Cara Menanam Buah Mangga

Perkebunan

Cara Menanam Buah Mangga Memilih Pot dan Media Tanam Pot dan media tanam besar lengan berkuasa terhadap pertumbuhan mangga. Pot sebagai wadah media tanam dapat berupa pot plastik , pot kayu , pot drum , dan sebagainya asalkan tidak mudah pecah dan ringan. Pot yang digunakan untuk menanam mangga sebaiknya berdiameter 50 cm. Bagian dasar

Pemangkasan Pada Buah Mangga

Pemangkasan Pada Buah Mangga

Perkebunan

Pemangkasan Pada Buah Mangga 1. Pemangkasan Bentuk Pemangkasan ini dilakukan terhadap tanaman muda untuk menjaga supaya pertumbuhan cabang tidak saling bersilangan dan terhadap tanaman cukup umur yang memiliki percabangan tidak teratur. Pemangkasan ini bertujuan untuk membentuk tajuk yang ideal dengan percabangan yang tumbuh teratur dan merata ke segala arah. Berikut tahapan pemangkasan bentuk – Pangkas

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA BURUNG PUYUH

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA BURUNG PUYUH

Perkebunan

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA BURUNG PUYUH Penyiapan Sarana & Peralatan Perkandangan Dalam sistem perkandangan yg perlu diperhatikan adalah temperatur kandang yg ideal atau normal berkisar 20-25 derajat C; kelembaban kandang berkisar 30-80%; penerangan kandang pd siang hari cukup 25-40 watt, sedangkan malam hari 40-60 watt (hal ini berlaku utk cuaca mendung/musim hujan). Tata letak kandang sebaiknya