Do’a Malam Ke 16 Sampai Ke 21 Bulan Ramadhan

Do'a Malam Ke 16 Sampai Ke 21 Bulan Ramadhan

Do’a Malam Ke 16 Sampai Ke 21 Bulan Ramadhan

Do'a Malam Ke 16 Sampai Ke 21 Bulan Ramadhan
Do’a Malam Ke 16 Sampai Ke 21 Bulan Ramadhan

Doa Malam ke-16

Allahumma waffiqni limuwafaqatil abrari wajannibni fihi murafaqatal asyrar wa awinni fihi birahmatikaila daril qarar biilahiyyatika ya ilahal ‘alamin. (Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk senantiasa bergaul dengan orang- orang baik (abrar) dan jauhkan aku dari orang-orang jahat (asyrar). Dan tuntunlah aku dengan rahmat-Mu menuju surga, yang abadi, dengan sifat Ilahiah-Mu, wahai Tuhan semesta alam). Nabi SAW bersabda, “Barang siapa membaca doa ini, dalam kuburnya akan diberi cahaya yang berjalan bersamanya, jubah yang dipakainya, dan unta yang dinaikinya, serta dituangkan minuman surga.”

Doa Malam ke-17

Allahummahdini fihi lishalihil a’amali waqdli I i fihi I hawaija wal amal a ya man la yahtaju ilat taf siri was suali ya ‘aliman bima fisuduril ‘alamin shalli’ala Muhammadin wa alihit-thahirin. (Ya Allah, tunjukkanlah aku pada saat ini amalan-amalan yang saleh dan penuhilah kebutuhan dan harapanku; wahai Zat yang tak membutuhkan penafsiran ataupun permintaan, wahai Yang Maha Mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada, limpahkanlah solawat atas Muhammad dan keluarganya yang suci).

Doa Malam ke-18

Allahumma nabbihni fihi libarakati asharihi wa nawwir fihi qalbi bidliyai anwarihi wa khudz bikulli a’dlai ilattiba’i atsarihi binurika ya munawwira qulubil ‘arifin. (Ya Allah, ingatkan aku pada saat ini akan berkah-berkah waktu sahur Ramadhan, sinarilah hatiku dengan sinar cahayanya, dan arahkan seluruh anggota badanku untuk mengikuti jejaknya, dengan cahaya-Mu, wahai Pencahaya hati orang-orang yang arif).

Doa Malam ke-19

Allahumma waffir fihi hadh-dhi min barakatihi wasahhii sabili ila khayratihi wala tahrimni qabula hasanatihi ya hadiyan ilal haqqil mubin. (Ya Allah, penuhilah diriku dengan berkah-berkah pada saat Ramadhan ini, mudahkanlah perjalananku pada kebaikannya, dan janganlah Engkau haramkan menerima kebaikannya, wahai Zat penunjuk pada kebenaran yang nyata).
Pada malam-malam ini disunahkan banyak beristigfar, bertasbih, dan amalan- amalan lainnya berkenaan dengan ketiga malam yang diperkirakan turun Lailatulkadar, yaitu pada malam ke-19,21, dan ke-23. Nabi bersabda, “Barang siapa membaca doa ini, malaikat bumi dan langit akan memintakan ampunan untuknya dan ikut mendoakannya.”

Doa Malam ke-20

Allahummaftah li fihi abwabal jinani waaghliq ‘anni fihi abwaban nirani wawaffiqni fihi tilawatal Qurani ya munzilas sakinati fi qulubil mukminin. (Ya Allah, bukakan untukku pada saat ini pintu-pintu surga, tutupkan untukku pintu-pintu neraka, sempatkanlah aku membaca Al- Quran, wahai Zat yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin).

Doa Malam ke-21

La ilaha illa anta, ya muqallibal qulub. Allahummaj’al li fihi ila mardlatika dalilan wala taj’al lisy-syaythani fihi ‘alayya sabilan waj’alil jannata li manziian wa maqilan ya qadliya hawaijith-thalibin. (Ya Allah, buatkan untukku pada saat ini petunjuk ke dalam keridaan-Mu, janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menggodaku, dan jadikanlah surga sebagai tempat tinggalku, wahai Tuhan, Zat yang memenuhi kebutuhan para peminta).

Diriwayatkan, Rasulullah bersabda, “Barang siapa membaca doa ini, Allah akan menerangi kuburnya, memutihkan wajahnya, dan ia berjalan di atas shirath (siratal-mustaqim) yang kecepatannya bagaikan kilat menyambar.”

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/niat-sholat-fardhu/