Pengertian Puasa ( Syarat, Rukun, Hikmah )

Pengertian Puasa ( Syarat, Rukun, Hikmah )

Pengertian Puasa ( Syarat, Rukun, Hikmah )

Pengertian Puasa

Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan puasa menurut istilah adalah Salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar (waktu imsyak) sampai dengan terbenamnya matahari (waktu adzan maghrib).

Hukum-hukum puasa

Dalam agama islam semua bentuk ibadah pasti ada hukum dasarnya, bahkan setiap tingkah laku dan perbuatan kita dalam agama islam pasti ada hukum-hukumnya. Puasa sebagai salah satu landasan kita beribadah kepada Allah, maka kita harus mengetahui hukum-hukum puasa dalam agama islam adalah sebagai berikut:

1. Puasa Wajib: Puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim seperti puasa ramadhan, puasa qadha pada bulan ramadhan, puasa kifarat, dan puasa nazhar.

2. Puasa Sunat: Puasa yang boleh dilaksanakan boleh juga tidak contohnya seperti puasa senin kamis, puasa tanggal 10 muharram, puasa tanggal 9 dzulhijjah, dan lain sebagainya.

3. Puasa Mubah: Puasa pada waktu yang tidak dilarang dan diperintahkan untuk berpuasa seperti puasa khusus pada hari minggu.

4. Puasa Makruh: Puasa pada hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa contohnya seperti puasa mengkhususkan puasa pada hari jum’at, mengkhususkan puasa pada hari sabtu, dan puasa pada tanggal 30 sya’ban (1 hari lagi menjelang bulan ramadhan).

5. Puasa Haram: Puasa yang dilarang oleh agama islam contohnya seperti puasa pada pada tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri), dan puasa tanggal 10 dzulhijjah (hari raya idul adha), dan puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah (tiga hari setelah hari raya idul adha).

Syarat Syah Puasa

➜ Beragama islam.
➜ Mumayyiz (manusia yang bisa membedakan hal yang baik dan buruk).
➜ Suci dari haid dan nifas (khusus untuk perempuan).
➜ Sudah mencapai masa baligh dan punya akal.
➜ Mengetahui akan wajibnya hukum puasa.

Baca Juga: Sholat Rawatib

Rukun Puasa

➜ Niat puasa pada malam hari (sebelum datang waktu imsyak).
➜ Meninggalkan segala hal atau perbuatan yang dapat membatalkan puasa.

Sunnah-sunnah Ketika Menjalankan Puasa

➜ Makan pada waktu sahur.
➜ Cepat dalam melakukan buka puasa (apabila sudah masuk waktu buka puasa).
➜ Dahulukan dalam berbuka dengan makan buah kurma.
➜ Memperbanyak ibadah seperti baca qur’an dan bersedekah.
➜ Melaksanakan shalat tarawih (khusus pada bulan ramadhan).
➜ Menjauhkan dari perbuatan keji dan dilarang oleh Allah SWT.

Hal-hal Yang Membatalkan Puasa

➜ Memasukan sesuatu kedalam rongga yang ada dalam tubuh dengan sengaja.
➜ Muntah dengan sengaja.
➜ Bersetubuh atau mengeluarkan air mani dengan sengaja.
➜ Datang darah haid atau nifas (khusus pada perempuan).
➜ Melahirkan anak atau keguguran.
➜ Gila (hilang akal) walaupun dalam waktu sekejap.
➜ Mabuk atau pingsan sepanjang hari.
➜ Murtad (keluar dari agama islam).

Manfaat atau Hikmahnya Puasa

➜ Melatih disiplin waktu.
➜ Mempererat tali silaturahmi.
➜ Lebih peduli terhadap sesama.
➜ Melatih kesabaran.
➜ Tambahnya rasa syukur kepada Allah.
➜ Ditambahnya pahala ibadah dari Allah.
➜ Terciptanya kebersamaan kembali bersama keluarga.